• Home   /  
 • Archive by category "1"

Bram Van Ojik Essays

Bram van Ojik (1954) is sinds 23 maart 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. Eerder was hij dat in 1993-1994 en in 2012-2015. Van 8 oktober 2012 tot 12 mei 2015 was hij fractievoorzitter en politiek leider van GroenLinks. De heer Van Ojik was medewerker van de NOVIB en voorzitter van de Vereniging Milieu Defensie. Als voorzitter van de PPR speelde hij een belangrijke rol bij de fusie met PSP en CPN. Na zijn Kamerlidmaatschap in 1993-1994 en in 2015 was hij ambtenaar op Buitenlandse Zaken en diplomaat. Als Kamerlid houdt hij zich bezig met buitenlandse zaken en Europese zaken.

GroenLinks
in de periode 1993-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, partijvoorzitter, politiek leider

Abraham (Bram) geboorteplaats en -datum
Veenendaal, 22 september 1954partij(en)
 • PPR (Politieke Partij Radikalen), van 1973 tot 1990

 • GroenLinks, vanaf 1990

 • medewerker Wetenschappelijk Bureau van de PPR, van 1981 tot 1983

 • freelance journalist, van 1985 tot 1990

 • eindredacteur ledenblad van de PPR, van 1985 tot 1988

 • beleidsmedewerker NOVIB, van 1990 tot 1993

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 april 1993 tot 17 mei 1994

 • voorzitter Vereniging Milieudefensie, van 29 april 1995 tot november 1997

 • directeur voorlichting, ministerie van Buitenlandse Zaken, van november 1997 tot 1 januari 2001

 • ambassadeur in algemene dienst, belast met het organiseren en onderhouden van externe contacten binnen en buiten Nederland ten behoeve van de minister voor ontwikkelingssamenwerking, van 1 januari 2001 tot mei 2003

 • buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur te Cotonou (Benin), van mei 2003 tot augustus 2006

 • directeur IOB (Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie), ministerie van Buitenlandse Zaken, van augustus 2006 tot september 2009

 • directeur directie Sociale Ontwikkeling, ministerie van Buitenlandse Zaken, van september 2009 tot september 2012

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 2012 tot 20 mei 2015

 • fractievoorzitter GroenLinks Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 oktober 2012 tot 12 mei 2015

 • ambtenaar (migratiegezant) ministerie van Buitenlandse Zaken, van oktober 2015 tot maart 2017

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 23 maart 2017

als parlementariër
 • Was in 1993-1994 woordvoerder landbouw, ontwikkelingssamenwerking en wetenschapsbeleid

 • Bereidde een initiatiefvoorstel voor over beperking van het gebruik van tropisch hardhout. Dit voorstel werd in 1994 ingediend door Marijke Vos.

 • Bracht in 2014 samen met Sharon Gesthuizen (SP) en Joël Voordewind (CU) een initiatiefnota uit over opvang en terugkeer van vluchtelingen (34.006)

uit de privésfeer
Zijn vader was metaalarbeider

woonplaats
's-Gravenhagepublicaties
 • "Basisinkomen" (PPR-geschrift, 1982)

 • "Vreemd gaan in gedachten" (1988)

 • "Arme Aarde" (reader (1992))

 • "Kostbaarder dan koralen" (met Max van den Berg, 1995)

 • "De goede bedoelingen voorbij" (met Max van den Berg, 1998)

 • "kiezen om te delen, een verzorgingsstaat die werkt" (2013)


literatuur/documentatie
 • Romana Abels, "Hij was bij geboorte, groei, verval en herstel", Trouw, 13 mei 2015

 • Thijs Niemantsverdriet, "Acteren dat ik woedend ben? Nee, bedankt", NRC Weekend, 16 en 17 mei 2015

uitgebreide versie
In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.


Abraham "Bram" van Ojik (born 22 September 1954) is Dutch politician and diplomat of the GroenLinks (GL) party. Since 23 March 2017 he is a member of the House of Representatives. He previously served in the House from 1993 to 1994, and from 2012 to 2015. In the latter three years he also served as leader of GroenLinks. He is an Envoy of the Netherlands for human migration since 20 October 2015.

Political career[edit]

Political Party of Radicals[edit]

Van Ojik comes from the Political Party of Radicals, one of the four parties that merged to form GroenLinks in 1989. Van Ojik had been member of the PPR since 1973. Between 1972 and 1980 Van Ojik studied economics at the Free University. He specialized in development economics. Between 1978 and 1981, he served on the board for radical education. As a conscientious objector, Van Ojik did his alternative service at the development organization NIO. After that he worked for the scientific bureau of the PPR until 1983. Here he wrote a book on basic income. In 1986 he co-authored the PPR's election program. Between 1985 and 1988, he was editor-in-chief of the PPR party paper. Between 1988 and 1990 he was party chair of the PPR. As chair of the PPR, he was involved in the negotiations over the formation of GroenLinks, a new political party formed by the merger of the Pacifist Socialist Party, Communist Party of Netherlands, and Evangelical People's Party. Van Ojik had always favoured cooperation between the four parties, but the PPR party board soon wanted to abandon negotiations. Van Ojik had to defend this, although he did not support it. The formal PPR delegation was replaced by an informal delegation by former party chair Wim de Boer. In 1989 the talks led to the formation of a new party. Van Ojik became a member of the first party board. In addition to these activities, Van Ojik freelance journalist and advisor on the subject of development cooperation. Between 1990 and 1993 Van Ojik worked for Oxfam NOVIB.

GroenLinks[edit]

Between 1993 and 1994, Van Ojik was member of the House of Representatives for GroenLinks. He replaced PPR member Ria Beckers. He spoke on agriculture, development cooperation and science. He prepared an initiative to limit the use of wood from the tropics. It was finally proposed in 1994 by Marijke Vos. At the 1994 election Van Ojik was put on the seventh place of the GroenLinks list, the same place he had in 1989. GroenLinks only won five seats. He also co-authored the GroenLinks election program.

In 1997 Van Ojik again co-authored GroenLinks election program for the 1998 election.

For GroenLinks, Van Ojik chaired a committee which evaluated the municipal elections (2006), parliamentary (2006) and provincial (2007), all of which GroenLinks had lost. Then he became chair of the committee which oversaw a debate within GroenLinks on the party's principles, strategy and organizations. This led to a new manifesto of principles in 2008 of which Van Ojik is one of the co-authors.

After national elections on 12 September 2012 the size of the representation of the GroenLinks party within the House of Representatives was reduced from 10 seats to 4 seats. On 8 October 2012 Van Ojik became leader in the House of Representatives for GroenLinks; some days earlier his predecessor Jolande Sap was forced to step down as leader in the House of Representatives for GroenLinks by the board of the GroenLinks party.

Further career[edit]

After not being re-elected for the Dutch House of Representatives, Van Ojik worked for the environmental organization MilieuDefensie between 1994 and 1997. In 1995 he co-authored a book on corals together with Labour Party politician Max van den Berg. In 1997 Van Ojik switched to the Dutch Ministry of Foreign Affairs, where he became director of public communication on development cooperation. In 1998 he again co-authored a book with Van der Berg, now on development cooperation. In 2001 Van Ojik became ambassador in general service. He organized external contacts for the Dutch Minister for Development Cooperation. In 2003 Van Ojik became the Dutch ambassador to Benin.[1] In 2006 he returned to the Netherlands to become director of the inspection for evaluation of development cooperation policy of the Minister of Foreign Affairs. He also helped the government prepare policy to meet the millennium goals for the fourth Balkenende cabinet.

On 12 May 2015 his resignation as Leader of GroenLinks and as member of parliament was announced. Jesse Klaver took over his role as leader of the party, while Rik Grashoff took up Van Ojik's seat in parliament on 20 May 2015.[2][3][4]

After the 2017 general election Van Ojik returned to the House, taking office on 23 March 2017.[5][6]

References[edit]

External links[edit]

Official

One thought on “Bram Van Ojik Essays

Leave a comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *